Page 2 - FHE_brochure_2018
P. 2

Voorwoord

                                                                                             internationale jumping

                                                                                             & veulenveiling
                                                                                        © Foto Royal

                                                                        Internationele faam                                                                        Flanders Horse Event is een groots paardenevenement  ren. Een exclusieve veulenveiling waar kwaliteit centraal
                                                                        met internationale faam.         staat.
                                                                        Het vindt plaats in Beervelde (bij Gent) en heeft 2 cen- De Belgian Warmblood Foal Auction is al meer dan 18
                                                                        trale activiteiten: de internationale jumping en de Belgian  jaar één van de toonaangevende Europese veulenveilin-
                                                                        Warmblood Foal Auction.         gen met tal van internationale referenties in vele landen
                                                                        Meer dan 15.000 bezoekers, bedrijven, paardenfokkers  en continenten. Onze organisatie selecteert uitsluitend
                                                                        en topsporters uit meer dan 20 landen ontmoeten elkaar  Belgisch gefokte veulens van topkwaliteit uit de beste
                                                                        in een ongedwongen sfeer.        Europese moederstammen die bewezen hebben paar-
                                                                        Muziek, kinderanimatie, lekker eten en tal van leuke stan- den te leveren voor de internationale springsport. Het
                                                                        den, ieder jaar opnieuw is Flanders Horse Event een feest  voltallig team van BWFA bestaat uit Hubert Hamerlinck,
                                                                        voor iedere liefhebber van paarden en paardensport.  Lieselot Hamerlinck, Dirk Zagers, Tal Milstein, Tom Van De
                                                                        5 dagen lang kunt u komen genieten van dit buitenge- Vijver en Patrick Gansbeke  Met de Belgian
                                                                        wone event.                                    Warmblood Foal
                                                                        Gastheer en organisator van Flanders Horse Event Patrick  Grote inspanningen, investeringen en massa energie
                                                                        Gansbeke, geruggesteund door Danny De Mol, Caroline  hebben van bij de aanvang belangrijke sponsors over- Auction wil Flanders
                                                                        De Rooze en Kathy Tondelier zorgen ieder jaar opnieuw  tuigd en gecharmeerd. Ze blijven onmisbare partners  Horse Event de
                                                                        voor een prachtig event.         van een professionele organisatie zoals Flanders Horse  toekomst van
                                                                        Om alles in goede banen te leiden werd enkele jaren  Event.            de paardensport
     MAGNIFY LIFE                                                             geleden de “Raad der wijzen” in het leven geroepen.  Flanders Horse Event, een must is voor elke liefhebber  verzekeren.
                                                                        Heren met gezond boerenverstand die de organisatie
                                                                        met wijze raad bijstaan. De wijze raad bestaat uit Hubert  van paarden, topsport, lifestyle en culinair genot. F
         WITH LE BARON II                                                       Hamerlinck, Jo Beddeleem, Hans Plessers, Peter Van
         LC 7750 AUTOMATIC                                                       Miegroet, Glenn Maes en Wim Maenhout.
                                                                        Met de Belgian Warmblood Foal Auction wil Flanders
                                                                        Horse Event de toekomst van de paardensport verzeke-        Caroline De Rooze
     WWW.LEBEAU-COURALLY.COM
                                                                                                          01-05 augustus 2018 -3-

 18-14636 LBC Le Baron II Ad - Jumping Beervelde 225x285 v2.indd  1                        13/03/2018  14:31
   1   2   3   4   5   6   7