Page 3 - FHE Brochure
P. 3

Voorwoord
                             heeft zich binnen de kortste keren

                             helemaal bovenaan gehesen
                             op de ranglijst van

                             Vlaamse paardensportorganisaties
                        © Foto Royal


        Een krachttoer

        Ooit bescheiden en schuchter begonnen met regionale  ling en van een indrukwekkend defilé van het jonge grut,
        wedstrijden, geëvolueerd naar een nationale cyclus voor  dartele veulens, de toekomst. In het landelijke Beervelde
        jonge paarden en in 2006 met bravoure uitgegroeid tot  past het allemaal naadloos in mekaar. Adembenemende
        een sprankelend internationaal concours. Met drie ster- hoogtesprongen, bloedstollende barrages, het verbeten
        ren, grote namen en uitstraling tot over de landsgren- gevecht om de zege in de prestigieuze Grote Prijs, absolute
        zen. Tegelijk benijdens- en lovenswaardig, het werk van  hoogtepunten ieder jaar weer. Prestaties van gevestigde
        Patrick Gansbeke, geruggensteund door Danny De Mol,  en ervaren internationale waarden, afgewisseld met hoop-
        evenals het team van Caroline De Rooze, Kathy Tondelier,  gevende parcoursen van jong talent. Maar ook de fokkerij
        Christophe Balthazar & Serge Sierens. In 2016 werd de  staat er hoog in het hippische vaandel. Het dankbare besef
        “Raad der wijzen” in het leven geroepen, heren met gezond  dat de fokkerij de basis is van deze unieke sport. “De schoonheid
        boerenverstand die de organisatie op diverse vlakken met  En dan die wonderlijke piste, omzoomd door een groene
        hun wijze raad bijstaan. De vier wijzen zijn Jo Beddeleem,  strook. Ze ademt oneindig respect voor paarden, de van dier en natuur.
        Hubert Hamerlinck, Hans Plessers en Peter Van Miegroet. atleten die ons allemaal nauw aan het hart liggen. Om  Vijf dagen is het
        Last but not least de Belgian Warmblood Foal Auction,  en rond de arena van Beervelde is het bovendien zalig  volop genieten rond
        Hubert Hamerlinck met zijn team Lieselot Hamerlinck, Dirk  toeven. Uitgebreid tafelen of snel happen, een schuimend
        zagers, Tal Milstein en Tom van De Vijver. Allemaal mensen  glas gerstenat of een roemer champagne, het leven in de fraaie arena.”
        met een sportieve missie, vrienden zonder ego, samen  Beervelde is keuzes maken. Heerlijke keuzes. Een feest
        sterk. Voortdurend rusteloos op zoek naar mooier en beter.  voor heer en boer.
        Bevlogen gastheren in het idyllische domein d’Heyboght’ in
        Beervelde. Een paradijselijk stukje van Lochristi. Duizelingwekkende inspanningen, investeringen en een
                             massa energie hebben van bij de aanvang belangrijke
        Paarden en begonia’s. De schoonheid van dier en natuur.  sponsors overtuigd en gecharmeerd. Ze blijven de onmis-
        Verwennerij in het kwadraat. Vijf dagen is het volop genie- bare partners van een professionele organisatie. Want
        ten rond de fraaie arena. Met volle teugen, met vrije teugel.  dat is ‘Flanders Horse Event’, een verademing, een buiten-
        Sport van het zuiverste water, van de bovenste plank. Weg  beentje. Een must voor elke liefhebber van de sport, voor
        van het enge hokjesdenken; zonlicht en warmte voor  elke vriend van het paard. F
        iedereen. De gespierde spanning van jumping, de allure
        van een western gala, het niveau van een hoogstaande vei-         Leo De Vos

                                           02-06 augustus 2017 -3-
   1   2   3   4   5   6   7   8